Tahmin Yrt

Oyun da sa§ alt taraf da bulunan toplar kafanza g”re tahmin y”ntemi ile diziniz. Sonu‡ do§ru ‡kana kadar dizme iŸlemini ger‡ekleŸtiriniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın