SarhoŸ Yrt

SarhoŸ adam yrtmek i‡in oyunu a‡tktan sonra start sekmesine tklaynz. SarhoŸu ayakta tutmak i‡in fare ile sa§a sola yatracaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın