Patronla Kavga Et

Patronu d”vmek i‡in ”nce start sekmesine tklamalyz. Oyun baŸladktan sonra fare ile istedi§imiz gibi patronumuzu d”vmeliyiz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın