Kar Aslan

Karda ilerlemek hi‡te kolay birŸey de§il ama bu ara‡ ile en yksek kar tepelerini bile kolaylkla aŸabilirsin. Yapman gereken kar aslann iyi kullanmak.

You may also like...

Bir Cevap Yazın