Otobste Ayakta Dur

Otobsde ayakda durmak i‡in play game sekmesine tklamalyz. Oyun baŸladktan sonra adamn elinde duran malzemeye fare ile basnz daha sonra adam fare yardm ile dengede tutunuz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın