Osurgan Ay

Osurgan ayy osurtmak i‡in 1 ve boŸluk tuŸlarndan herhangi birine basmamz yeterlidir. Oyunu y”n tuŸlar ve yukarda belirtti§im tuŸlar ile oynayaca§z.

You may also like...

Bir Cevap Yazın