Mimikler

Oyuncumuza mimik hareketleri yaptrmak i‡in oyunu baŸlatmamz gereklidir. Fare ile istedi§im mimik hareketlerini yapabiliriz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın