Askeri Helikopter

Askeri helikopter ile inanlmaz hareketler yaplyor. Sende yapmak istiyorsan mausun sol tuŸuna basl tutarak helikopterin havada kalmasn sa§layarak paraŸtlere ‡arpmadan ilerleyebilirsin…

You may also like...

Bir Cevap Yazın