Kuzular Yakala

Kuzular yakalamak i‡in start sekmesine tklaynz. Kuzular onlara ayrlan yere fare ile koyucaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın