Komik Suratlar

Komik suratlar oyunumuza baŸlamak i‡in oyunumuzu a‡mamz yeterlidir. Oyun baŸlaynca sol tarafda bulunan malzemeleri fare ile adammza yerleŸtirmeliyiz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın