Kara By Yap

Kara by yapmak i‡in play sekmesine tklamamz yeterlidir. Oyun baŸladktan sonra adam kara by yapacaktr. Siz bunu ekrann sa§ tarafnda ‡kan simgelerden anlayacaksnz. Sizde o simgelere tklaynz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın