Tom And Jerry

Jerry ile peyniri ka‡rmak i‡in play sekmesine tklamanz yeterlidir. Oyun baŸladktan sonra jerryi ka‡rmanz lazm fare ile jerryi ka‡rn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın