Kar Canavar

Kar canavar yoldan ge‡enlere kartopu atarak onlar vurmaya ‡alŸyor. Sizde onu y”neteceksiniz. Y”n tuŸlar ve boŸluk tuŸu ile yoldaki adamlara kartopu atabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın