Su SavaŸ

Su savaŸn baŸlatmak i‡in play sekmesine tklaynz. Oyun baŸladktan sonra fare ile adamnz se‡iniz. Adamnz se‡tikten sonra fare ve y”n tuŸlar ile su savaŸna baŸlayn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın