A‡k Men

A‡k mende mŸteriler hzla sizden yiyecek isteyeceklerdir. MŸterilere hzl olarak sipariŸleri yetiŸtireceksiniz. Fare ile malzemeleri hazrlayacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın