Topu Uza§a G”nder

Topu uza§a g”ndermek i‡in start game diyerek oyunu ”nce baŸlatmalyz.Daha sonra y”n ve hz ayarlayp kick tuŸuna basmalyz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın