Buzlu Da§da Surf

Surf yapmak i‡in sa§ altta bulunan play sekmesine tklaynz. Sa§ ve sol tuŸ ile da§larn atlama y”nne g”re surf‡nz zplatn ve dŸrmemeye ‡alŸn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın