Ninja SavaŸ

Ninjanzla g”kyznde savaŸa katlacaksnz. Bir ‡ok ninja size saldracaktr. Bunlar etkisiz hale getireceksiniz. Etkisiz hale getirmek i‡in y”n tuŸlar ve boŸluk tuŸu ile birlikte A tuŸunu da kullanacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın