Kafa Topu

Kafa topu oyunumuz da oyuna baŸladktan sonra sa§ ve sol tuŸ ile ileri , geri , yukar tuŸu ile de zplayaca§z. Oyun da ”nemli olan topu kendi kalemize attrmamalyz. Topu karŸ kaleye atmalyz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın