Sokak SavaŸ

Sokakta eline silah alan ‡kmŸ dŸar herkesin elinde bir silah ‡eteler savaŸyor. Sizde silahnzla mahallenizi basmaya gelen ‡eteleri ”ldreceksiniz. Bunu boŸluk ile ger‡ekleŸtireceksiniz. Kontrol etmek i‡in de y”n tuŸlarn kullanacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın