Sopa Frlat

Oyuna play sekmesine tklayarak baŸlayacaksnz. Daha sonra gelen ekrandan adamnz se‡eceksiniz. Sonra sa§ ve sol tuŸ ile adam koŸturacaksnz. Tam ‡izgiye gelmeden ”nce boŸluk tuŸu ile sopay frlatacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın