Matrix – G”kyznde €atŸa

Matrix oyununda yapaca§nz tek Ÿey fare hem y”n verip , hem de ateŸ etmeniz. KarŸnza gelen adamlar ve bilinmeyen cisimleri ”ldrmelisiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın