Galactic Warrior – Galaksi Uzay šss

Galaksi de karŸdan gelen dŸman savarlarn fare ile ateŸ ederek etkisiz hale getirmeliyiz. Ctrl ve boŸlukla savunma yapmalyz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın