Zararl Cisimlerden Kurtulma

šzerimize gelen zararl cisimlerde y”n tuŸlar ile sa§ sol yaparak kurturabiliriz.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın