Zararl Cisimlerden Kurtulma

šzerimize gelen zararl cisimlerde y”n tuŸlar ile sa§ sol yaparak kurturabiliriz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın