Pastalar Kutuya Koy

Hazrlanan pastalar bantlardan hzl Ÿekilde alp kutulara koyacaksnz. Pastalar hazr hale gelecektir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın