Topla Adam Vurmaca

Adam vurmaca oyununa play sekmesine tklayarak baŸlayacaksnz. Top kendi sahanza geldi§i zaman alp adama fare ile frlatn , adam ayn Ÿekilde size frlataca§ zaman adamdan ka‡n.

You may also like...

Bir Cevap Yazın