YaŸl Amca

YaŸl amca ile bilek greŸi yapmak i‡in ready sekmesine basn oyun baŸlasn ve solda bulunan ok iŸaretine aralklarla basn ve amca bilek greŸini kazansn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın