Yemek Ye

Yemek yemek i‡in start sekmesine tklaynz. Oyun baŸladktan sonra yeme§inizin zerine gelen b”cekleri y”n tuŸlar yardm ile ”ldr.

You may also like...

Bir Cevap Yazın