Potaya Basket At

Oyuna play game sekmesine tklayarak baŸlayaca§z. Bize verilen alt tane topu potadan i‡eri sokmalyz. BoŸluk tuŸu ile topu alaca§z ve potaya ataca§z.

You may also like...

Bir Cevap Yazın