ŸaŸkn Ÿ”for

ŸaŸkn Ÿ”forle insanlar ezmek i‡in start sekmesine tklaynz. Oyun baŸladktan sonra fare yardm ile oyunu oynayn ve etrafdakileri ezin.

You may also like...

Bir Cevap Yazın