€alm At

KarŸndaki adama ‡alm atmak i‡in oyunu baŸlatman yeterlidir. Oyunu baŸlattktan sonra fare ile size se‡enekler sunulacaktr sizde onlar bildi§iniz gibi uygulayn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın