Adam D”v

Adam d”vmek i‡in ”nce iste§inize g”re fare yardm ile sa§ panelde bulunan malzemeler yardm ile giydir. Giydirdikten sonra sol st k”Ÿede bulunan yrtme sekmesine tkla ve d”vŸbaŸlasn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın