Formula

Bu da ilgin‡ bir araba yarŸ oyunu. Klavyenizdeki tuŸlarla oynanan bu oyunda pistten ‡kmadan yarŸ tamamlamanz gerekli. Her tur i‡in ge‡irdi§iniz zaman sol st k”Ÿede g”rnyor.

You may also like...

Bir Cevap Yazın