Kalp Masaj

Oyuna play sekmesine tklayarak baŸlayn. Hastaya yeterince kalp masaj yapn. E§er kalp masajn fazla sre yaparsanz hasta ”lr.

You may also like...

Bir Cevap Yazın