Do§um Evi

Do§um evinde do§an bebekler bir bir sizin ilgilendi§iniz odaya gelecektir. Siz bebekleri tek tek alp yataklara yatracaksnz ve ihtiya‡alrn karŸlayacaksnz. Fare ile herŸeyi yapacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın