Dengeli Bardak

Bardaklar dengede tutmak i‡in sa§a sola hareket etmemelisiniz. Etti§iniz takdirde fare ile dz durup barda§ dengede tutmaya ‡alŸn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın