Dengeli AlŸveriŸ

Dengeli alŸveriŸ yapmadan ”nce stnze bi Ÿeyler giyeceksiniz. Giydikten sonra ‡arŸda yrmeye baŸlayacaksnz. Yoldaki kutular alacaksnz yanlz dengenizi bozmayacak Ÿekilde daha sonra taŸyacaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın