DalŸ Yap

DalŸ yap oyununa baŸlamak i‡in strat sekmesine tklayn ve oyunu baŸlatn. Oyun baŸladktan sonra adamnz trampetin zerine ‡kacaktr. Siz ona dalŸ Ÿeklini belirtip , y”n tuŸlar ile atlayŸ Ÿeklini de§iŸtireceksiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın