TavŸan Ssleme Oyunu

Arayz de§iŸik olan bir ssleme oyunu. Zevkli bir oyun oldu§u kesin. e§er ”yle olmasayd bu sitede ne iŸi var de§il mi 🙂 Sol taraftan se‡ti§iniz kategoriden, sa§ taraftaki be§endi§iniz modeli tklad§nzda tavŸan zerine uygulanyor ve tavŸanmz klktan kl§a giriyor. E§lenceli bir boyama, giydirme ve makyaj oyunu. Tamamen size ait, Tadn ‡kartn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın