Sper Hzl Araba

oyun baŸladktan hemen sonra y”n tuŸlar ile hareket ettirebilece§iniz arabada hoz kontrol ‡ok zayf. kaza yapmanz ‡ok olas. noktalar topladktan sonra B noktasna varmanz gerekli.

You may also like...

Bir Cevap Yazın