€aktrmadan AtŸtr

Hoca derste ders anlatrken sen arkada yemek ye sa§ , ve sol tuŸu kullanarak yemek yeme§e ‡alŸcaksnz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın