€arpŸan Araba Futbolu

sminden de anlaŸlaca§ gibi ‡arpŸan arabalarn oyuncu oldu§u bir futbol ma‡ oyunu. Bu oyunda rakibinize ‡arparak onu toptan uzak tutabilirsiniz. topu onun kalesine atmak i‡in ‡abalyorsunuz. S”ylemesi kolay fakat oyuna alŸana kadar biraz zorlanabilirsiniz. yukar tuŸu ile hz kazanp d§er y”n tuŸlar ile ‡arpŸan arabanz kontrol edebilirsiniz. dilerseniz 2 kiŸide oynayabilece§iniz bu oyunda di§er oyuncu y”nlendirme i‡in W-A-S-D tuŸlarn kullanabilir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın