EŸya TaŸma

Bratz babyz Serisinden gzel fakat biraz zor bir oyun. Merdivenlerin baŸnda bekleren Bratz karakterinin eline verilen eŸyay aŸa§ya kadar ulaŸtrmanz gerek. kitap, ‡i‡ek vb eŸyalarn taŸnd§ oyunda bir sonraki karakterin zerine tklad§nzda eŸyay almak i‡in ellerini a‡yor. bunu srayla ve zamannda yapmanz gerek yoksa aŸa§ya dŸebiliyor eŸyalar.

You may also like...

Bir Cevap Yazın