Roketteki Balon

Klavyenizdeki y”n tuŸlar ile hareket ettirdi§iniz gemiyi ulaŸmak istedi§i noktaya g”trmek i‡in u§raŸyorsunuz. Bu arada duvarlara ve engellere ‡arpmamanz gerekli. Hedefe ulaŸt§nzda ise yumuŸak bir iniŸ yapmak zorundasz. B”lmler ge‡ildik‡e zorlaŸyor ve §lenceli hale geliyor. Tadn ‡kartn. Di§er beceri oyunlar i‡in http://www.flashoyun.net/k-beceri-oyunlari-3.htm

You may also like...

Bir Cevap Yazın