Baloncuk Toplama

baŸlang‡ta minicik bir balonsunuz fakat korkun‡ yaratklara dokunmadan fare hareketleri ile toplad§nz yeŸil baloncuklar sizi bytyor. sizin cannz yakan baloncuklar krmz oldu§unda ona dokunabilrsiniz ve onu yok edebilirsiniz. E§lenceli ve b”lm ge‡tik‡e zorlaŸan bir oyun. yi e§lenceler.

You may also like...

Bir Cevap Yazın