Papa§an Maceras

Mavi papa§anmz iyi bir u‡ucu de§il fakat zplama yetene§i sayesinde zerine gelen dŸmanlardan ka‡abiliyor. y”n tuŸlar ile ileri ve geri yapabilir. SPACE tusu ile zplayabilirsiniz. zerinize gelen yaratklarn zerine zplayarak onlardan kurtulabilirsiniz. Yol stndeki bonuslar toplamanz gerekti§ini s”ylememe gerek yok sanrm. yi e§lenceler.

You may also like...

Bir Cevap Yazın