Kumsaldaki Garson

Oynamas basit g”rnse bile biraz zorluklar yok de§il. Y”n tuŸlar ile hareket ettirdi§iniz garsonun sipariŸleri kafeden alp mŸteriye yetiŸtirmesi gerekli. Kontrol sa§lamanz gerekli. Arada srada kumdan ‡kan yenge‡lere basmamamya dikkat edin. yi e§lenceler.

You may also like...

Bir Cevap Yazın