BATMAN DARK NIGHT

Gotham City yine Batman’in kurtarmasn bekleyen bir Ÿehir. E§er Batman olmazsa bu Gotham City de inann yaŸanamaz. Y”n tuŸlar ile hareket ettrdi§iniz Batman i bomba imha uzman olarak g”rd§nz bu oyunda. bombaya patlamadan evvel ulaŸp aŸa§ tuŸuna basarak bombay iptal etmeniz gerek. SPACE tuŸu ile zplayarak ilerleyebilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın