Kokteyl Hazrlama

Vitrinde duran i‡eceklerden hazrlad§nz kokteyli mŸteriye sunuyorsunuz. HAngi i‡ecekten hangi oranda koyaca§nz size kalmŸ fakat dikkatli olmanz gerek. Bildi§iniz gibi -i‡ki tm k”tlklerin anasdr.- tehlikeli bir zevk stelik sa§l§a zararl. ger‡ekte elinize almasanz bile burda onlarla oynayabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın