š‡zlere Bakm

š‡z ‡ozuklarmz var ve srekli bir Ÿeylere ihtiya‡lar var. Siz olabildi§ince hzl olarak onlarn ihtiya‡larn gidermek zorundasnz. €ocuklarn anne veya babasnn biraz dinlenmeye ihtiya‡lar var. E§er ‡ocuklar uzun sre a§larlarsa anneleri uyanyor. E§lenceli bir oyun.

You may also like...

Bir Cevap Yazın